Tinc problemes sexuals (III): Buscant solucions

¡Nadal!
20 desembre, 2016
Psicòleg a Barcelona – Què és la psicoteràpia?
20 febrer, 2017

A les anteriors entrades hem parlat de la importància de tenir una bona salut sexual i dels tipus de problemes sexuals. En el darrer post d’aquesta cadena parlarem de com abordar els problemes sexuals.

Recordem que els problemes sexuals es divideixen en 3 grans grups:

  • Disfuncions sexuals
  • Parafílies
  • Problemes amb la identitat de gènere

Intervenció amb les Disfuncions Sexuals

Definíem les disfuncions sexuals com l’alteració en la relació sexual que poden donar-se en qualsevol de les fases del procés de la resposta sexual. Es tracta d’una dificultat o incapacitat per participar adequadament en una relació sexual desitjada.

Pel seu abordatge és imprescindible descartar causes orgàniques o físiques. Per això és necessari visitar un metge que pugui descartar que no existeixen causes mèdiques o la disfunció és deguda al consum de substàncies.

Una bona informació sobre sexualitat serà un element bàsic de la intervenció

Com vam veure al post anterior, existeixen diversos tipus de disfuncions i el tractament per cadascuna d’elles és específic. Tot i això, hi ha aspectes comuns de la intervenció que poden ser comuns.

Per la intervenció, també és necessària una bona informació sobre sexualitat humana femenina i masculina. A la nostra societat estem molt acostumats a que es parli molt de sexe, però això no vol dir que n’estiguem ben informats. Moltes vegades els pacients amb disfuncions sexuals poden tenir desconeixement sobre aspectes necessaris de la seva sexualitat o bé creences sesgades sobre el sexe (sovint massa rígides).

Una bona informació sobre sexualitat serà un element bàsic de la intervenció. Caldrà doncs aclarir aspectes sobre:

  • els òrgans sexuals externs i interns (femenins i masculins) i les seves característiques bàsiques.
  • Diferents fases de la resposta sexual humana
  • Mètodes anticonceptius

Un altre aspecte clau de la intervenció serà treballar les exigències del pacient sobre el sexe.

“Haig de tenir una erecció potent i ferma”

“Haig de tenir ganes de tenir relacions sexuals amb el meu marit quan ell vulgui”

Aquestes exigències són pensaments que els pacients poden tenir instaurades en les seves creences bàsiques i són obstacles oer gaudir d’una sexualitat plena. Per aquest motiu es necessari poder treballar quines són les exigències ocultes de cadascú i poder substituir les distorsions cognitives per pensaments més sans i adaptatius. Per aconseguir-ho serà necessari tenir un autoconeixement d’un mateix i viure la sexualitat d’una manera més oberta on, per exemple, es pugui arribar a l’orgasme de maneres diferents.

Intervenció amb Parafílies

Cal diferenciar la parafília de l’ús de fantasies o comportaments sexuals no patològics, és a dir, que no afecten negativament a la salut i el benestar de terceres persones o de la mateixa persona.

Les fantasies, els comportaments o els objectes són considerats parafílics només si causen malestar o alteracions clínicament significatives. Parlem doncs que es requereixen de la participació de persones en contra de la seva voluntat, la seva pràctica comporta problemes amb la legalitat o interfereix en les relacions socials.

La intervenció amb persones que pateixen parafílies requereix d’un tractament psicològic per disminuir el malestar de la pròpia persona i, sobretot, evitar que terceres persones es vegin afectades. El primer pas és poder parlar amb un psicòleg dels propis desitjos (que habitualment produeixen vergonya o rebuig i per això no es comparteixen amb ningú). Posteriorment es dissenya la intervenció pel seu abordatge. Alguns dels aspectes clau seran poder identificar situacions de risc i prevenir que la conducta parafílica no es dugui a terme. Per això, també és necessari canalitzar l’ansietat i buscar alternatives sanes a la conducta parafílica.

Intervenció amb Problemes amb la Identitat de Gènere

Sobre els problemes amb la identitat de gènere cal dir que és un tema molt controvertit. Actualment hi ha un debat obert sobre si dones i homes han de respondre a uns patrons estàndards, normatius i rígids o, per altra banda, la identiat de gènere pot expresar-se de manera flexible.

El gènere és una construcció social que pot ser canviant i viva. El que és ser “dona” o “home” pot anar modificant-se al llarg del pas dels anys. Sota aquesta premisa, la (re)construcció dels òrgans sexuals externs pot ser necessària, o no, tenint en compte les vivències de cada persona i les seves necessitats.

La cirurgia pot ser un camí cap a la disminució del malestar, tot i que no n’és l’únic

L’abordatge d’aquest malestar ha de ser, per una banda, mèdic i, per d’altra banda, psicològic. La cirurgia pot ser un camí cap a la disminució del malestar, tot i que no n’és l’únic.

I fins aquí aquesta cadena de posts sobre la sexualitat a la vida adulta: els seus beneficis, els problemes i l’abordatge de les dificultats (solucions).

Per qualsevol consulta no dubtis en posar-te en contacte amb mi al telèfon 644 48 48 89 o e-mail (psicologiaroca@copc.cat).

Fins aviat!

Roca Balagué

Psicòleg Col·legiat 16563

Psicologia Roca

Consulta de Psicologia a Barcelona

Please follow and like us: