Mètode de treball

Existeixen diferents escoles i corrents de la Psicologia, totes elles enfocades per ajudar a les persones. Totes tenen com objectiu millorar la qualitat de vida de les persones però ho fan de diferents maneres.

El psicòleg Roca Balagué utilitza la teràpia cognitiu-conductual com a base de les seves intervencions donat que és, actualment, la que té més reconeixement científic d’eficàcia en els tractaments. Tot i això, Roca Balagué també integra els elements clau d’altres corrents i els incorpora de manera personalitzada i minuciosa a les teves necessitats.

Consulta de Psicologia a les Corts, Barcelona

El corrent cognitiu-conductual enten que la tríada pensament-emoció-conducta estan interconectades. Influint en una d’elles, la resta també canvia. L’objectiu doncs consisteix a identificar quin component genera malestar i com modificar-lo per aconseguir un equilibri en el teu dia a dia.

Des d’una perspectiva eclèctica de treball, amb una base cognitiu-conductual, la teràpia té un itinerari estabert que, de manera orientativa, segueix les fases que a continuació s’exposen.

Primer es fa un recull de la informació bàsica i necessària així com s’exposarà amb detall quin serà el mètode de treball.

Després comença un procés d’exploració, amb l’objectiu de plantejar un mapa dels elements que influeixen en la teva vida per poder definir una intervenció efectiva i personalitzada.

A continuació s’inicia el vertader treball terapèutic. Aquí tu prens el paper protagonista de la intervenció i treballes de manera proactiva per facilitar el canvi. D’aquesta manera, per agilitzar el procés, acordarem tasques per fer a casa amb la finalitat d’intensificar el procés i integrar els canvis a la teva vida el més aviat possible.

Una vegada el canvi significatiu s’hagi produït, explorarem els diferents factors que t’ajudaran a mantenir el teu benestar i equilibri. Obsrevarem les millores obtingudes i entrarem en la fase de seguiment, la darrera de la intervenció.