Psicòloga Marina Roca

La psicòloga Marina Roca és nascuda a Barcelona i compta amb una trajectòria professional tant en l’àmbit públic com privat.

 

Va començar en l’àmbit de la psicologia clínica privada, centrant-se tant en adults com en nens, nenes i adolescents. En aquesta etapa, pel que fa als infants i adolescents va treballar dificultats d’aprenentatge, problemes de conducta i d’altres trastorns de la infància i l’adolescència. Pel que fa als adults, la psicòloga va treballar amb trastorns d’ansietat, d’esquizofrènia, bipolaritat, TOC, etc., així com també dificultats de baixa autoestima, dificultats en relacions afectives i baixa tolerància a la frustració.

 

En l’àmbit públic, la psicòloga Marina Roca, actualment treballa en un Servei de la Generalitat de Catalunya orientat a l’atenció i recuperació de dones i els seus fills i filles que han patit violència masclista. En aquest sector treballa per l’empoderament femení,  centrant l’atenció en les relacions afectives abusives, i en la construcció de nous models de relació més sans, i d’igualtat.

 

En relació a l’àmbit de l’ensenyament, la psicòloga treballa en un centre educatiu. En aquest camp dóna atenció als nens, nenes i adolescents, orienta a mares i pares i, per últim, assessora a l’equip educatiu. Així doncs, la psicòloga Marina Roca presenta experiència en intervenció en trastorns de l’aprenentatge (Tratorn per Dèficit d’Atenció, també conegut com TDAH, dislèxia, etc.), dificultats de relació entre iguals, promoció de la identificació i expressió de les emocions, construcció d’una autoestima sana, etc.

 

Formació acadèmica:
 • Llicenciada en Psicologia (2009) per la Universitat de Barcelona
 • Llicenciada en Psicopedagogia (2011) per la Universitat de Barcelona
 • Postgraduada en Trastorns psicològics en nens i adolescents
Certificats professionals:
 • Psicòloga col·legiada número 20417 al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC).
 • Habilitada per l’exercici de la Psicologia General Sanitària (Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya).
 • Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) especialitat en pedagogia.

Formació continua:

 • Maltractaments infantils: detecció i tractament interdisciplinar
 • Curs La perspectiva de género en los usos de las tecnologies 2.0 en la atención de víctimas de violència de genero (10h) INTRESS.
 • Trastorns de la Conducta Alimentària
 • Sessió clínica: El proceso terapéutico en un caso de agorafobia.
 • Violència de Gènere des d’una perspectiva Intercultural
 • Prevenció de la violència contra les dones amb discapacitat
 • Conferència Dona Gitana i participació: una eina necessària per al canvi.
 • Mediació i gestió de conflictes
 • Trastorn d’estrés postraumàtic