Adults

Adults

L’etapa adulta és la compresa entre la finalització de l’adolescència i l’inici de la vellesa. Tot i que les persones continuem creixent a nivell intel·lectual, social o humà, ho fem a un ritme més lent i s’entén que els pilars més importants de la seva personalitat ja estan consolidats.

Els principals àmbits d’intervenció principal a Psicologia Roca són:

  • Donar suport en moments vitals importants.
  • Enfortir les habilitats parentals.
  • Aprendre a gestionar l’estrés laboral.
  • Afrontar malalties importants (càncer, VIH/sida, etc.)
  • Afrontar el diagnòstic de malalties de salut mental (ansietat, depressió major, trastorn bipolar, etc.) i facilitar l’adherència al tractament adequat.
  • Ajudar a la presa de decicions importants.
  • Estimular les habilitats socials i de comunicació.
  • Mediar en la resolució de conflictes.
  • Acompanyar en processos de dol i pèrdua.
  • Aprendre a dir “no”. Més informació aquí.

Tens més dubtes? Consulta al Bloc: