Teràpia per l’ansietat a Barcelona (III): tipus de trastorns d’ansietat

Teràpia per l’ansietat a Barcelona (II): causes més comuns dels trastorns d’ansietat
4 juny, 2020
Nuevos proyectos
Preparant nous projectes
6 agost, 2021

 

Comencem la nova temporada de setembre diferent d’anys anteriors i és que aquest nou curs es planteja amb els reptes habituals de la tornada a la rutina però aquest any 2020 s’afegeixen els reptes de l’anomenada “nova normalitat” marcada per la COVID-19.

A Psicologia Roca, consulta de psicologia ubicada a les Corts (Barcelona ciutat) continuem amb la cadena “Teràpia per l’ansietat a Barcelona” i en aquest tercer post parlarem sobre quins són els diferents trastorns d’ansietat coneguts avui en dia.

Els principals trastorns d’ansietat reconeguts actualment són:

  1. trastorn d’ansietat per separació
  2. mutisme selectiu
  3. fòbia específica
  4. trastorn d’ansietat social (fòbia social)
  5. trastorn de pànic
  6. agorafòbia
  7. trastorn d’ansietat generalitzada
  8. trastorn d’ansietat induït per substàncies
  9. trastorn d’ansietat degut a altres afeccions mèdiques

En primer lloc parlem dels trastorns d’ansietat per separació. Les persones que pateixen aquest trastorn senten un intens aferrament cap a algú; aquest aferrament és inadequat per la seva intensitat i interfereix en el desenvolupament de la persona. Així doncs, es manifesta por o ansietat per situacions que puguin causar la separació o la pèrdua de les persones amb les que està vinculada. El trastorn per ansietat per separació acostuma a manifestar-se en la infància encara que no és exclusiu d’aquesta etapa vital.

En segon lloc trobem el mutisme selectiu. El mutisme selectiu és aquell en què la persona manifesta la incapacitat de parlar en determinats escenaris socials tot i ser possible la comunicació en altres escenaris. Perquè puguem considerar que es tracta de mutisme selectiu, la incapacitat de parlar en aquests escenaris ha de comportar una conseqüència negativa en el benestar de la persona.

En tercer lloc trobem la fòbia específica. Les persones amb fòbia específica manifesten por envers a situacions o objectes concrets o bé els eviten per no afrontar-los. Una característica principal és que la por percebuda no és proporcional a el risc real existent. Les principals fòbies específiques poden ser a animals, la sang, les injeccions, les ferides, etc.

En quart lloc, podem parlar del trastorn d’ansietat social, anomenat també fòbia social. Aquest trastorn d’ansietat es caracteritza perquè la persona sent por o ansietat davant les interaccions socials així com les situacions socials que puguin implicar interaccions (o bé per evitar les interaccions socials i/o les situacions que les poden causar).

En cinquè lloc, el trastorn de pànic es caracteritza perquè la persona experimenta inesperades crisis de pànic i roman intranquil·la o preocupada per la possibilitat de l’aparició de noves crisis de pànic. En els trastorns de pànic les persones solen canviar la seva conducta per tractar d’evitar experimentar els símptomes fisiològics d’activació (respiració agitada, acceleració de el pols cardíac, sudoració, etc.) així com d’idees o pensaments catastrofistes en relació a la crisi de pànic temuda .

En sisè lloc, un altre trastorn d’ansietat és l’agorafòbia. L’agorafòbia es caracteritza per sentir una intensa por o ansietat provocada per l’exposició real o anticipatòria a una gamma diversa de situacions, com poden ser l’ús del transport públic, estar en espais oberts, trobar-se en llocs tancats, estar en un concert o en una manifestació, estar sola o sol fora de casa en altres situacions, etc. La persona tem aquestes situacions ja que té pensaments sobre la possibilitat de sentir símptomes similars a la crisi de pànic (símptomes fisiològics i cognitius) o altres símptomes que limitarien la capacitat de fugir i de demanar ajuda. Aquestes situacions gairebé sempre indueixen a por o ansietat i són evitades (o bé requereixen d’una persona que les acompanyi).

En setè lloc trobem el trastorn d’ansietat generalitzada. Les característiques principals del trastorn d’ansietat generalitzada són una ansietat constant i elevada així com una preocupació generalitzada sobre diversos aspectes de la vida diària que la persona percep com difícils de controlar. La persona pot tenir símptomes com nerviosisme, inquietud, mostrar-se irritable, tensió muscular, etc.

Finalment, dins dels trastorns d’ansietat, trobem el trastorn d’ansietat induït per substàncies/medicaments engloba l’ansietat causada per la ingesta o abús d’un medicament o droga (o bé l’abstinència a la mateixa). Els trastorns d’ansietat deguts a una altra afecció mèdica són aquells en què es troba una ansietat significativa que afecta el funcionament diari de la persona i que la causa de l’ansietat es troba en una malaltia orgànica de la persona.

I fins aquí el post d’avui en què hem intentat explicar quins són els diferents trastorns d’ansietat que es coneixen a dia d’avui així com les seves característiques principals per poder-los identificar.

En el proper post seguirem parlant de l’ansietat però en aquesta ocasió abordarem “Com combatre els trastorns d’ansietat”. Com sempre, esperem que sigui del teu interès.

Psicòleg Roca-Balagué

Psicòleg Col·legiat 16.563

Consulta de Psicologia Roca a les Corts – Barcelona

Please follow and like us: