Teràpia Familiar

Teràpia familiar

Roca-Balagué és psicòleg postgraduat en terapia familiar sistèmica per abordar problemàtiques pròpies de la teràpia de família.

 • Millorar les relacions familiars (relacions entre pares-mares i fills-filles, entre germans i germanes, etc.)
 • Ajudar a acceptar noves situacions familiars (malalties, morts, etc.). Com superar un dol?
 • Aprendre a gestionar de la millor manera un divorsi o speració de parella. Com afronto una separació amb nens?
 • Gestionar crisis familiars.
 • Aprendre a gestionar de la millor manera un divorci o separació de parella.
 • Introducció de noves parelles als fills i filles (famílies reconstituïdes).
 • Acompanyar en els moments de canvi (naixement de fills/es, transició a la vida adulta dels fills/es, etc.)
 • Aprendre estils educatius assertius.
 • Millorar la comunicació.
 • Aprendre a viure amb l’adolescència.
 • Aprendre a posar límits adequats als fills i filles.
 • Fomentar espais de diàleg familiar.
 • Fomentar espais per parlar de temes difícils (sexe, drogues, etc.)