Principis ètics

Per garantir la professionalitat i l’eficiència de la teràpia, Roca Balagué es fonamenta en 4 pilars ètics clau:

  • Confidencialitat. Les vivències que comparteixis seran tractades amb respecte i discreció absoluts. Aquest principi va també en coherència amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) 15/1999, de 13 de desembre.
  • Transparència. La responsabilitat del terapeuta és explicar-te les seves hipòtesis de treball, exposar-te les diferents opcions d’intervenció i informar-te de la teva evolució durant el procés terapèutic.
  • Atenció Centrada en la Persona. Les intervencions terapèutiques s’adaptaran a les teves necessitats i característiques. L’objectiu és facilitar així uns immillorables resultats terapèutics i un tracte individualitzat.
  • No perllongar la intervenció més temps del necessari. El terapeuta dissenyarà un pla d’intervenció per satisfer la teva demanda en el termini adequat per la situació plantejada, ni més ni menys. En cap cas el procés terapèutic s’allargarà més enllà dels objectius que no responguin a les teves necessitats personals.