Infància i adolescència

Infància

La infància és l’etapa compresa entre el naixement i l’adolescència i juga un paper clau en el desenvolupament de les persones. Una bona salut bio-psico-social en aquesta estapa facilitarà que els infants puguin crèixer amb més recursos, habilitats i capacitats per afrontar millor la vida i, en definitiva, ser més feliços.

Les àrees d’intervenció principal com a psicòleg infantil són:

 • Treballar els problemes de conducta.
 • Facilitar l’adaptació a l’escola bressol o l’escola ordinària.
 • Reforçar les habilitats socials.
 • Aprendre a tenir amigues i amics.
 • Resoldre problemes emocionals.
 • Superar dificultats d’aprenentatge.
 • Millorar les relacions familiars.
 • Reeducacions. (Més informació aquí).

Adolescència

L’adolescència és aquella etapa compresa entre el final de la infància, marcat per la pubertat i l’inici de l’edat adulta, és a dir, quan els canvis significatius físics i psicològics s’han completat.

Aquesta època de transició es caracteritza per la cerca d’un mateix i de la pròpia identitat.

El més freqüent és que els adolescents prenguin distància de les seves mares i pares i passin més temps amb els seus iguals (amics, companys, etc.). Aquest trànsit entre la infància i la vida adulta pot venir caracteritzat per la incertesa, el conflicte i, sobretot, el canvi.

Els àmbits principals d’intervenció com a psicòleg d’adolescents són:

 • Millorar les habilitats socials (aprendre a relacionar-se; distingir les persones que ens fan sentir bé i ens convenen d’aquelles altres persones que ens fan mal o no ens fan sentir bé).
 • Superar les dificultats d’adaptació a noves escoles, instituts o entorns.
 • Treballar els problemes de conducta.
 • Prevenir relacions de parella abusives i relacions sexuals de risc.
 • Prevenir el consum de susbtàncies (drogues) i conscienciar sobre els seus efectes nocius sobre la salut (prevenció de drogues en joves).
 • Promoure hàbits de vida saludables.
 • Realitzar orientació psicopedagògica.
 • Acompanyament en l’acceptació de sexualitats no normatives o no estàndards (homosexualitat, bisexualitat, etc).

Tens més dubtes? Consulta el bloc: