Psicòleg Roca Balagué

Trajectòria professional

El psicòleg Roca Balagué és nascut a Barcelona i compta amb una trajectòria professional consolidada en l’àmbit públic i privat. Començà en el camp de la psicologia clínica infantil privada, centrant-se en els problemes d’aprenentatge i de conducta.

Al sector públic, a Roca Balagué l’avala una experiència àmplia i diversa d’atenció psicològica a diferents ens de l’Administració (la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona). Als serveis d’àmbit públic aborda violència masclista o de gènere, conflictes de parella i familiars en tots els seus graus d’impacte: superar pors, reforçar la seguretat personal, fer front a episodis traumàtics, reconstruir un projecte de vida o sanar relacions familiars greument deteriorades.

A més, el psicòleg forma part del grup de treball LGTB de la Secció de Psicologia Clínica del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i col·labora amb l’entitat Stop Sida atenent a homes gais i bisexuals que consumeixen drogues durant la pràctica sexual.

Psicologia Roca

Psicologia Roca

Formació acadèmica:

 • Llicenciat en Psicologia (2007) per la Universitat de Barcelona.
 • Postgraduat en Teràpia Familiar Sistèmica.
 • Postgraduat en Teràpia Sexual i de Parella.
 • Postgraduat en Teràpia Racional Emotivo-Concutual (TREC)
 • Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques.

 

Certificats professionals:

 • Psicòleg col·legiat número 16.563 al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC).
 • Habilitat per l’exercici de la Psicologia General Sanitària (Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya).
 • Agent de prevenció de les relacions abusives.
 • Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) especialitat en pedagogia.

Ponències:

 • Jornada de commemoració del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones: Petites víctimes, grans danys. 4 de desembre de 2015 (veure aquí)

Mitjans de comunicació:

 

Formació continua:

 • Actualització en tècniques d’intervenció amb trauma
 • Teràpia dels atacs de pànic
 • Bases sistèmiques aplicades al grup familiar
 • Primers auxilis psicològics
 • Intervenció comunitària orientada a la capacitació parental
 • Maneig de conductes violentes,
 • Seminari d’introducció a l’artteràpia
 • Intervenció d’emergència
 • Detecció, derivació i intervenció amb homes agressors
 • Abús sexual infantil: intervenció psicosocial i legal
 • Intervenció amb adolescents amb conductes conflictives
 • Intervención con familias
 • Exercici de la marentalitat
 • Constel·lacions familiars
 • Perspectives d’innovació en l’àmbit dels serveis socials i la infància vulnerable
 • Intervención psicosocial en protección a la infancia .
 • Intervenció amb homes en violència de gènere.
 • Eines de treball amb infants
 • Elaboració d’informes.
 • Homes agressors: perfils i característiques
 • Intervenció amb perspectiva de gènere amb dones que han patit violència masclista
 • Las técnicas proyectivas gráficas
 • Violència de gènere i dones amb discapacitat
 • Educació per la igualtat de gènere
 • Maltractaments, detecció i abordatge
 • Violència domèstica: detecció i atenció de maltractaments dirigit a professionals sanitaris
 • Igualdad de Oportunidades: aplicación en Servicios Sociales
 • Congrés Prevenció de violència de gènere
 • Violència, individu i societat
 • La hipnosi en el tractament del dolor crònic i la seva aplicació en fibromialgia
 • Patología Dual y Depresión
 • Patología Dual y Trastornos de Personalidad
 • Jornades sobre els últims avenços en psicologia clínica
 • Educació Emocional
 • Teatre de l’oprimit
 • Evaluaciópsicològica forense en l’àmbit de família
 • Tractament psicològic per trastorn per estrès postraumàtic
 • Jornada dolor crònic: el repte professional de l’abordatge des d’una perspectiva interdisciplinària i integral.
 • Curs de cures pal·liatives
 • Trastornos de Conducta Alimentaria
 • Trastorn obsesiu compulsiu i de les compulsions
 • Hipnósis clínica
 • La intervenció grupal amb famílies en la primera infància
 • Psicodiagnòstic
 • Jornades “Els itineraris dels infants, joves i les seves famílies al sistema de protecció infantil”
 • Bullying y ciberbullying programes, estratègies i intervenció
 • Intervenció psicològica en hospitalització infantil
 • Intervenció en l’abús sexual a menors
 • La intervenció psicològica amb persones amb dependència a l’alcohol
 • Creació de valor: construint relacions de valor i poderoses
 • Addiccions sense drogues: característiques i vies d’intervenció
 • Avenços en depressió
 • Estrès, cervell i benestar: eines des de la neurociència
 • La intervenció psicològica en l’hospitalització infantil
 • Dona, hipnosedants i patologia dual
 • Processos de pèrdua i dol en infants dels serveis tècnics de punts de trobada
 • Atenció a la salut amb persones transexuals, transgènre i amb disconformitat de gènere
 • Depresió a la infància i l’adolescència: identificació, prevenció i tractament
 • Prevenció de la conducta suicida a l’àmbit educatiu
 • Estratègies per intervenir amb adolescents i joves amb consums problemàtics de susbtàncies i les seves famílies
 • Abordatge de la violència filioparental: addiccions a drogues i a pantalles joves i les seves famílies
 • Psicologia i emergència: el paper del professional de la psicologia en les situacions d’emergència