Psicoteràpia Online

La consulta està ubicada físicament al barri de les Corts, Barcelona. Tot i això, les tecnologies de la informació i de la comunicació faciliten que la distància no sigui un problema per comunicar-nos.

skypePsicologia Roca compta amb el servei de psicoteràpia online per adults en les mateixes característiques que la teràpia presencial o tradicional per adults o atenció específica per col·lectiu LGTBI.

Aquesta modalitat és especialment positiva per persones que per motius laborals, de residència o altres raons els sigui complicat desplaçar-se a Barcelona. També és ideal per persones de parla hispana o catalana que es trobin a països on els sigui complicat trobar professionals que parlin la seva llengua materna (per exemple Estats Units, Regne Unit, Alemanya, etc.).

La psicoteràpia online es realitza per videotrucada mitjançant Skype.

Per demanar una cita o sol·licitar més informació pots enviar un correu electrònic a psicologiroca@copc.cat

Tens més dubtes?

Consulta les preguntes més freqüents: Psicoteràpia online: bona o dolenta?