Psicoteràpia online: bona o dolenta?

Teràpia de parella a Barcelona (IV): Preguntes més freqüents sobre la teràpia de parella
2 agost, 2018
Teràpia per l’ansietat a Barcelona
3 abril, 2020

Avui en dia ja tenim més acceptat que els i les professionals de la Psicologia ens poden ajudar tant a tractar els problemes del dia a dia (problemes a la feina, discussions de parella, malestar amb la família) o situacions més greus (insomni, addiccions, problemes ambo l’alimentació, etc.). Tot i això, no tothom pot anar al psicòleg de manera habitual i amb l’aparició de les tecnologies i la nova oferta de psicoteràpies online ens podem preguntar: serveix d’alguna cosa la psicoteràpia online?

En aquest post tractarem de respondre a algunes de les preguntes més freqüents en relació a la teràpia psicològica online.

Què és la psicoteràpia online?

Podem definir la psicoteràpia com un conjunt de tècniques que formen part d’una intervenció o tractament que s’apliquen en un marc de treball professional entre el client (la persona que demana ajuda) i el professional (llicenciat en Psicologia amb estudis posteriors que acrediten la seva expertesa en les especialitats consultades).

La psicoteràpia online és aquell conjunt de tècniques psicològiques que es donen entre el client i el/la professional de la Psicologia que es duen a terme de manera telemàtica. És a dir, la única diferència és el canal de comunicació que passa a ser de presencial a virtual.

 

Què necessito per començar un procés psicoterapèutic online?

 

L’imprescindible per iniciar una psicoteràpia online és tenir una mínima motivació per generar canvi. Això sí, necessitaràs un dispositiu (ordinador, mòbil o Tablet) amb connexió a Internet, un programa que permeti realitzar videoconferències (com per exemple, Skype) i un correu electrònic per enviar i rebre les tasques que a les sessions de psicoteràpia es plantejaran.

També necessitaràs comptar amb una sala o habitació en què et sentís còmode i amb seguretat per poder parlar dels aspectes que et preocupen sense que altres persones et puguin escoltar.

On queda la confidencialitat en una psicoteràpia online?

Pel que respecta a la confidencialitat, no hi ha cap tipus de diferència entre una psicoteràpia presencial o una psicoteràpia online. Les vivències, experiències, preocupacions o pensaments que el client comparteix en consulta tenen com a única finalitat millorar el benestar del client. Les vivències que comparteixis són tractades amb respecte i discreció absoluts. Aquest principi va d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) 15/1999, de 13 de desembre.

Com és la relació psicòleg-client?

La relació entre psicòleg i client és la mateixa que la d’un procés psicoterapèutic presencial que en un procés psicoterapèutic online. És una relació que té com a objectiu la millora del teu benestar. Es tracta d’una relació professional que es dóna en un marc de treball amb uns procediments estructurats i definits.

Té el mateix tipus d’efectivitat una psicoteràpia online que una psicoteràpia presencial?

La psicoteràpia té com a finalitat aconseguir el canvi de pensaments, emocions i conductes per millorar la qualitat de vida del client, és a dir, els objectius són els mateixos que els d’una psicoteràpia presencial Aquests canvis són possibles gràcies a la feina que es fa a psicoteràpia així com les tasques entre sessió i sessió que cal fer per promoure i consolidar les millores.

Té avantatges una psicoteràpia online?

Sí. L’avantatge bàsic d’una psicoteràpia online és que client i professional no han d’estar al mateix espai físic. Aquest factor facilita que tot i que el psicòleg i el client estiguin en diferents ciutats de manera permanent o temporal la psicoteràpia no s’interromp. D’aquesta manera, es pot realitzar un procés psicoterapèutic amb un client que resideix en un lloc llunyà de la consulta del professional de la psicologia o, d’altra banda, per motius de viatge temporal.

Té inconvenients una psicoteràpia online?

El principal inconvenient d’un procés psicoterapèutic online és que es pot perdre la calidesa humana. Tot i això, gràcies a la videoconferència el canal visual i auditiu es mantenen, així doncs es poden observar la mirada, el to de la veu i les expressions facials sense dificultats.

Per concloure, es pot dir que la psicoteràpia online pot ser tan vàlida i efectiva com la psicoteràpia presencial. La confidencialitat, la relació entre psicoterapeuta i client així com altres aspectes es donaran de la mateixa manera que si es realitzés presencialment. Psicologia Roca compta amb el servei de psicoteràpia online per a adults. Per demanar una cita o demanar més informació pots enviar un correu electrònic a psicologiaroca@copc.cat

Roca Balagué

Psicòleg Col·legiat 16563

Psicologia Roca

Consulta de Psicologia a Barcelona

 

Please follow and like us: