Problemes amb els estudis a Barcelona (III): Buscant solucions

Problemes amb els estudis a Barcelona (II): l’aprenentatge
15 novembre, 2017
"Transparent" és una sèrie ambientada a Los Ángeles on el pare de família expressa que vol viure la seva vida d'una altra manera
Psicoteràpia LGTBI a Barcelona (IV): Què passa amb els i les trans?
11 desembre, 2017

Què són les reeducacions?

Buscant solucions als problemes amb els estudis, trobem les reeducacions. Què són les reeducacions? Les reeducacions són intervencions personalitzades orientades a treballar les dificultats escolars que presenta el nen, nena o adolescent.

A Psicologia Roca, situats al barri de Les Corts, les reeducacions les realitza la psicopedagoga i psicòloga infantil, especialitzada en trastorns de l’aprenentatge. Aquestes sessions, van orientades a tots aquells nens i nenes, que presenten dificultats en l’àmbit escolar, de caràcter acadèmic, des dels 4 anys i fins aproximadament els 16 anys. Hem d’apuntar que no es tracten de classes particulars, sinó de sessions més específiques, dirigides a treballar les diferents àrees de: memòria i atenció, capacitat numèrica, capacitat verbal, lecto-escriptura i concentració.

Les reeducacions les realitza la psicopedagoga i psicòloga infantil, especialitzada en trastorns de l’aprenentatge.

Tot això es fa a partir de diferents activitats, en ocasions basades en jocs, altres en fitxes, de manera que el nen/a vagi millorant les seves habilitats sense que s’avorreixi, i augmentant així la seva motivació per seguir amb les sessions.

Sovint, els nens i nenes que tenen dificultats amb l’aprenentatge, presenten alhora, baixa autoestima, per la no obtenció dels resultats esperats. En aquestes sessions, també es treballarà per augmentar aquesta seguretat en ell/a mateixa, augmentant la seva autoestima i el seu interès per aprendre.

Tot això es fa a partir de diferents activitats, en ocasions basades en jocs, altres en fitxes, de manera que el nen/a vagi millorant les seves habilitats.

Per últim, ressaltar que aquestes sessions no són aïllades, realitzant-se únicament un treball amb el nen/a, sinó que fem coordinacions tant amb els pares, com amb l’escola, per tal de poder definir millor quina és la via d’intervenció. Pensem que aquesta coordinació és bàsica i necessària per aconseguir uns resultats satisfactoris.

I fins aquí l’últim d’aquests tres posts dedicats als problemes amb els estudis i al recolzament psicològic especialitzat en l’aprenentatge, per tal d’afavorir una major integració dels continguts acadèmics.

 

 

Marina Roca

Psicòloga Infantil

Número Col·legiada 20417

Please follow and like us: